Gezellenproef Klas 3

Gezellenproef Klas 3

Dhr. Verkade stuurde de volgende tekst:

Het is de bedoeling dat leerlingen zelf een project gaan verzinnen, dit gaan uitwerken en uiteindelijk gaan presenteren.

Het project wat zij zelf gaan verzinnen moet aansluiting vinden met hun stage.

Voorbeeld: de luchtvaart

In een groepje meiden wilt één iemand de economische kant op, de ander wilt stewardess worden en de derde persoon wilt richting de advocatuur gaan. Zij hadden als project gekozen voor het opzetten van een luchtvaartmaatschappij. 

De persoon die richting economie wilt gaan houdt zich bezig met de kosten en het opzetten etc. De persoon die de advocatuur in wilt houdt zich bezig met regels en wetten. De persoon die stewardess wilt worden houdt zich bezig met wat er qua personeel nodig is.

Qua stage heeft de een meegelopen in een bedrijf, de ander bij een vliegveld en de derde persoon heeft een middag kunnen meelopen op een advocatenbureau. 

Eindproduct zelf bepalen

Het eindproduct mogen ze zelf bepalen. Is het een ppt, is het een folder, is het een poster of is het een film. Dit mogen zij zelf bepalen, maar het moet wel worden gepresenteerd. Ik wil nog kijken of het gaat lukken om de leerlingen te laten presenteren voor ouders.

Verplichte opbouw

Waar de leerlingen wel aan moeten voldoen is een bepaalde opbouw.

  • Ze moeten een hoofdvraag hebben.
  • Ze moeten minimaal 5 deelvragen hebben.
  •  Stage moet aansluiten bij hun project.
  • Duidelijk eindproduct waarin de hoofdvraag wordt beantwoordt.

Een ander voorbeeld vind je in het project “Maak en run een promotie voor ….”